Eksyneenä akateemiseen lukunurkkaukseen

Tieteelliset julkaisut voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan: katsausartikkeleihin (eng. review paper) ja alkuperäisartikkeleihin (eng. original research). Tieteellisen artikkelin lajeja
Virtuaali AMK (amk.fi)
Katsausartikkeli kuvailee tieteen nykyistä tietämystä valitusta aiheesta ja esittelee siitä jo tehtyjen tutkimuksien tuloksia, vetäen sen jälkeen omat johtopäätöksensä asiasta. Alkuperäisartikkelit sensijaan kuvaavat uutta tutkimustyötä, siinä käytettyjä työkaluja ja tutkimustapoja, sekä tutkimuksesta saatuja tuloksia.

Vanhan koiran uudet opit

Tarve oppia uutta on elinikäinen. Sen syyt toki vaihtelevat. Joskus edessä häämöttää tenttiviikko tai pääsykoe, työura on kiinni uuden taidon oppimisesta tai uusi harrastus vaatia täysin vieraaseen asiaan tutustumista.

Uusimmat kirjoitukset

Eksyneenä akateemiseen lukunurkkaukseen

Vanhan koiran uudet opit